*AMELİYATHANE*
   
  Ameliyathane
  Laparaskopi
 

 

LAPARASKOPİ

TANIM:Laparaskopi;genel anestezi altında yapılan ve göbek deliğinden bir teleskobun karın içine sokularak karın iç organlarının görüntülenmesi prensibine dayanan bir işlemdir.

Laparaskopi;detaylara gösterilen özen,aletlere alışkanlık,intrapelvik organlar hakkında geniş bilgi ve yeterli tecrübe ile ancak güvenli doğru ve hastanın maksimum yararına olacak bir işlemdir.

TARİHÇE:Tıp tarihinin içinde endoskopinin ilk kullanımı rektal spekülümü tanımlayan HİPOKRAT tarafından yönetilen,KOS OKUL’na kadar gider.(M.Ö.460).İlk jinekolojik spekülüm ise M.S.709 yılında Pompei harabelerinde bulunmuştur.

Vücut boşluklarının gözlenmesinde ilk ışık kaynağı M.S.1000 yılında kullanılan aynalardır.1587’de Aranzi,güneş ışınlarını su dolu bir cam küre içinden geçirerek odakladığı nasal boşluğu incelemede kullanmıştır.Modern anlamda ise lens sistemleri ancak 1987’de Nitze tarafından geliştirilmiştir.Edison’un elektiriği keşfinden sonra,20yy.başlarında o güne kadarki tüm gelişmelerin birleşimiyle ilk modern sistoskop kullanıma girmiştir.

1900’lerin başlarında endoskopi daha çok mesane, rektum, larinks,ozafagus incelenmesinde kullanılmakla birlikte 1901’de Petersburg’dan Von Ott madern açık laparaskopinin babası sayılabilecek ilk ventroskopiyi uygulamıştır.1 yıl sonra Kelling, abdominal kavitenin hava ile doldurulmasının görüntü kalitesini iyleştireceğini vurgulamış ve labaratuar hayvanları üzerinde ilk çolioskopiyi gerçekleştirmiştir.Daha sonra 1910’da asitli hastalar üzerinde ilk laparaskopiyi uygulayan Jacobeus modern laparoskopinin babaları sayılmaktadır.Nordentoef 1912’de trendelenburg pozizyonunu tarif etmiş ve ilk trokarı kullanmıştır.1925’de Zollikofer insuflasyon amacı ile CO2 kullanmaya başlamış ve1938’de verres bugünde kullanılan insuflasyon iğnesini yaratmıştır.Genel cerrah fevres 1933’de adhezyolizis amacı ile ilk operatif laparaskopiyi uygulamış,1937’de Hope,ektopik gebelik tanısında laparaskopiye başvurmuştur.

Operatif laparaskopi alanındaki en son gelişme 1987’de double-optik’in kullanıma girmesi olmuştur.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte laparaskopik alanda robotiklerin kullanılması bazı işlemlerin otomatik olarak yapılabilmesini sağlamaktadır. Robotik enstürmanların gerçek görüntülerle birleşimi sonucu operasyonlar uzaktan kontrolle yapılabilmektedir.(teleendokopi) Mikromühendislikle dizayn edilen enstürman ve motorlar operasyonu mümkün olmayan vücüt boşluklarına girişimi mümkün kılmaktadır.

LAPARASKOPİNİN AVANTAJLARI:

*Kesilerin küçük olması nedeni ile hastaya daha az zarar verme;

*Ameliyat sonunda ağrının daha az olması;

*Erken mobilizasyon avantajı;

*Ameliyat sonunda oluşabilecek enfeksiyon veya fıtık oranının azalması;

*Hastanede kalış süresinin kısalması;

*Normal günlük aktivitelerine daha erken başlayabilmesi;

*İnsizyonun küçüklüğünden dolayı estetik açıdan iyi bir sonuç vermesi;

LAPARASKOPİNİN DEZAVANTAJLARI:

*Cerrah açısından dokunma duyusunun olmaması;

*Ekran görüntüsünde derinlik duygusunun olmaması;

*Kanama kontrolünün daha güç olması;

*Pahalı bir sistem olması;

LAPARASKOPİNİN KULLANIM ALANLARI:

*Tanısal laparaskopide;

*Karaciğer hastalıklarının değerlendirilmesinde;

*Acil amaliyat gerktiren(akut karın)ancak ne olduğu anlaşılamayan durumlarda;

*Lenfoma evrelenmesinde;

*Safra kesesi;

*laparaskopik fıtık tamirileri,mide fıtığı onarımlarında;

*laparaskopik mide barsak cerrahisinde;

*Kadın doğum amaliyatlarının hemen her dalında kullanılmaktadır.

 

 
  Bugün 1 ziyaretçikişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=