*AMELİYATHANE*
   
  Ameliyathane
  Sterilizasyon Ve Dezenfeksiyon
 

 

Sterilizasyon

Bakteriyal sporlar dahil olmak üzere mikrobik yaşamın bütün yaşayabilir biçimlerinin gidrilmesini veya imha edilmesini amçlayan bir süreçtir.

Sterilizasyon kontrolü 5 aşamadan oluşur:

1-cihaz kontrolü hergün Bowie-Dick test ile yapılır.

2-yük kontrolü heryükte BI/CI test paketi ile yapılır

3-maruziyet kontrolü her bohçada indikatör bandı, şeridi ve etiketi ile yapılır.

4-bohça kontrolü her bohçada CI ile yapılır.

5-kayıt tutma her uygulamada etiketler ve kayıt defterleri ile yapılır.

Sterlizasyonun gözlenmesinde 3 temel yöntem vardır:

1-fiziksel kontrol – cihaz kontrolü – bowie dick testi

2-kimyasl kontrol

3-biyolojik kontrol

CİHAZ KONTROLÜ

Cihaz kontrolü sterilizasyon cihazının doğruluğunu, sterilizasyon çevrimi başlamadan önce denetleyen aşamadır. Cihazın mekanik çalışmasını elektronik kayıt aracılığı ile sürekli kontrol

Edilmesi önemli bir aşamadır. Buhar sterilizasyonunda başarılı olabilmek için cihaz içindeki her aletin belli oranlarda zamana, sıcaklığa, kaliteli steril alana ve neme maruz kalması gerekmektedir.

Sterilizatörleri kontrol etmek üzere stratejik yerlere yerleştirilen elektronik ve mekanik sensorlar kullanılır.

Cihaz kontrol ürünleri

Bowie-dick test paketi

-Cihaz boşken 3,5 dak. Test yapılır

-cihazın tam ortasına yerleştirilir.

-Bowie-dick test paketleri cihazın yapısından bağımsız olarak vakum ve buhar performansı hakkında bilgi verir.

-En az günde 1 kez yapılmalıdır.

-Bowie-dick test sonucuna göre çıkabilecek problemler buhar içinde hava,yoğunlaşmayan gazların varlığını, aşırı ısıtılmış buhar ve ıslak buhar olabilirliğini gösterir.İçeride kalan hava kalıntısı o bölgede ısının istenebilen dereceden daha aşğıya düşmesine sebep olur, bu da B&D test sonucunda hava kalıntısı olarak görünür. Yoğunlaşmayan gazların varlığı buharın gaz engelini geçememesine sebep olur ve yine o bölgede ısının düşmesine yol açar.Aşırı ısınmış buhar varlığında ısı aktarımı kuru ısıda olduğu gibi yavaş olur. Islak buharın varlığı ise malzemelerin ıslak çıkmasına ,hava tahliyesi ve buhar dolaşımının yetersiz olmasına ve mikroorganizmaların daha çok üremesine sebep olur .

KİMYASAL KONTROL

Reaksiyon önemli parametrelerın bir yada dahaa fazlasının etkisiyle gerçekleşir, sonuuçlar hemen belli olur ancak sterilite hakkında yeterli bilgi vermezler.

Kimyasal endikatör

Sterilizasyon hücresindekin bir veya daha fazla fiziksel koşula belirli bir kimyasal veya fiziksel değişiklikle tepki vermek üzere tasarlanmış bir sterilizasyon kontrol işlemidir.

Kimyasal endikatörlerin amacı

Yanlış ambalajlama sterilizatörün yanlış yüklenmesi veya sterilizatörün arızalarından kaynaklanabilecek muhtemel sterilizasyon hatalarının belirlenmesidir.

Bir kimyasal endikatörün geçer yanıtı vermesi, endikatörün eşlik ettiği malzemenin steril oldugunu kanıtlamaz. Kimyasal indikatörler renk ilerlemeli şeritler ile tasarlanmıştır bunlar kademeli renk değişimli şertler renk değişimli şeritler şeklindedir .Renk ilerlemeli şeritler en gelişmiş göstergelerdir.

Okunması en kolay olandır .Kademeli renk değştirenler daha yavaş yanıt verirler.Renk değişimli şeritler ise daha çok büyük bohçalarda kullanılmak içindir. Kimyasal indikatörlerin çoğu bu şekildedir.

 

BİYOLOJİK KONTROL

Sterilizasyon hatalarını erken dönemde yakalar,sterilizasyon hakkında direkt bilgi alınabilir.

Sterilizasyon işleminin biyolojik ölümü gerçekleştirmede yeterli olup olmadığını gösterir

Biyolojik endikatör

İzlenmekte olan sterilizasyon yöntemine dayanıklı oldukları bilinen standartlaştırılmış yaşayabilir mikroorganizma popülasyonundan genellikle bakteriyal sporlar oluşan bir sterilizasyon işlemi izleme yöntemidir.

Sterilizasyon işlemini kontrol eden biyolojik-indikatörlerin özellikleri şunlardır:

-İndikatör şeridi buharı,etilen oksidi,formaldehidi ve g- ışınlarını geçirebilen özel bir ambalajda ve aseptik koşullarda paketlenmiş olmalıdır.

-Biyolojik-indikatörü üreten firma her bir şeridin üzerine basil tipini ve lot numarasını yazmalıdır.Paketlerin içinde lot numarasını,son kullanma tarihini her şeritteki CFU(Colony Forming Unit/Şerit)sayısını ve D- değerini belirten bir belge bulunmalıdır.

-Biyo-indikatör belli bir sterilizasyon işlemi için sağ kalım ve ölüm değerlerini karşılamadır.

(5 dakika sonra 100’ünden 99’u canlı kalmalıdır.)

(15 dakika sonra 100’ünden 99’u ölmelidir.)

Bir sterilizasyon işlemi esnasında üstsel öldürme özelliğinden dolayı spor sayısı devamlı olarak azalır,ancak hiçbir zaman kesin -0- değerine ulaşmaz.Bu yüzden aseptik gereçlerin modern tanımı biyolojik aktivitenin tamamen olmayışı anlamına gelmez.Aseptik koşullarda 1 milyon üniteden 1 tanesi üreyebilir.

Kontrol edilecek bir sterilizasyon işlemi için doğru spor şeridini seçmek için:

-Doğru bakteri tipini seçmek gereklidir.

-Doğru direnci veya D-değerini seçmek gereklidir.

-Gerekli olan spor sayısı seçmek anlamına gelir.

Biyolojik indikatörler bir sayı / zaman diyaframında üstsel öldürme özelliği gösteriiler Zamana karşı bakteri topluluğunun logaritmasını gösteren grfikte düz bir çizgi oluşur.Eğim biyo-indikatörün direncine eşittir.Bu direnç değeri ,belirli bir bakteri topluluğunun %90’ının öldürmek için dakika cinsinden gereken zamandır.D-değeri bir spor türü için sabit olmayıp ,sterilizasyon işleminin tipine bağlıdır.Bu yüzden hangi sterilizasyon işlemi için verildiği belirtilmelidir.

Sterilizasyon kontrol için standalize edilmiş biyolojik organizmalar:

 

Sterilizan Mikroorganizma

EO Bacillus Subtilus

Steam ( Buhar ) Bacillus Stearothermophilus

Formaldehyde Bacillus Stearothermophilus

 

BI İLE RUTİN YÜK KONTROLÜ

Standart Yük İzlem

-Giysi ve örtü bohçaları -Her gün

-Paket -Her gün

-Tıbbi gereçler, implantlar, -Her yükte kontrol edilmelidir.

diğer tüm kritik malzemelerde

 

 

 

STERİLİZASYON İZLEMİ

Yük kontrolü

-Sporların ölüp ölmediğini gösterir

-Yüksek sınıf CI veya BI kullanılır.

-Bu buharlı cihazlar için en azından günde bir kere EO cihazları için en azından her yük için olmalıdır.

Mazuriyet kontrolü

-Sterilizasyon işleminin etkinliği hakkında bilgi vermezler .

-Yalnızca o bohçanın o sterilizasyon işlemi sırasında cihazın içinde olduğunu gösterir.

-Bohçanın kapalı olması için kullanılır steril olmamış malzemenin tekrar kullanımını önler.

BOHÇA KONTROLÜ

(Entegratörler)

-Tüm paremetler kontrol edilir.

-Kimyasal ve fiziksel işlemleri kontrol ederler.

-Biyolojik indikatörler yakın sonuç verirler.

-Okunmaları kolaydır.

-Renk ilerlemeleri tipleri RED veya KABUL işareti verirler.

-Sonuçları kayıt için saklanabilir.

Çok parametreli indikatörler

-En az 2 parametre kontrol edilir.

-Kimyasal ve fiziksel işlemleri kontrol ederler,

-Okunmaları kolaydır.

-Her sterilizasyona uygundur.

-Sonuçlar kayıt için saklanabilir.

Bohça kontrolünün 3 tasarım şekli vardır

-Renk değişimli şeritler

CI’lerin çoğu bu şekildedir

Daha çok büyük bohçalarda kullanılmak içindir.

-Kademeli renk değişimli

Daha yavaş yanıt verirler

-Renk ilerlemeli

En gelişmiş göstergelerdir.BI’lere yakın sonuç verir ancak yerini alamaz.

Bohça içi kontrol

-Yük kontrolüne destek veren bir uygulamadır.

-Yük kontrolüne rağmaen insan ve cihaz hastasından kaynaklanan bohça içi problemler (lokal) olabilir.

-Bohçanın içine sterilizanın girip girmediğini ve etkili olup olmadığını kontrol eder.

-Her bohça içinde kullanılmalıdır.

-Son kullanıcı kontrol edebilir.

Sterilizasyon izlemi ( kayıt tutma)

-Malzemenin izlenmesinde kullanılan sterilizasyon kontrol göstergeleri kayıt edilip saklanmalı.

-Alınan kayıtlar ve test sonuçları deneyimli bir kişi tarafından kontrol edilmeli.

-B&D test kayıtları, bohça içi indikatörler kayıt olarak saklanmalı.

-Bu işlemler için kayıt defterleri kullanılır.

 

 
  Bugün 1 ziyaretçikişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=