*AMELİYATHANE*
   
  Ameliyathane
  Ameliyathane Temizliği
 

-Ameliyathane Temizliği

-El yıkama

-Eldiven Kullanımı

-Aletlerin dezenfeksiyonu

-Atıkların Uzaklaştırılması

 

 

Ameliyathane Temizliği

Günlük Genel Temizlik:Sabah vakalar başlamadan önce tüm koridorlar ve soyunma odalarının zemini dezenfektanla ve paspasla yapılır.

-Dinlenme odasının düzeni sağlanır.

-Ameliyathane alt üst takımları katlanır ve soyunma odasına yerleştirilir.

-Soyunma odalarındaki kep,bone ve diğer malzeme eksiklikleri tamamlanır.

-Taşıma arabaları dezenfektanla silinmelidir.

-Bebek açık yatağı  her sectio sonrasında ve sabahları ilk gelişte temizlenir.

-Uyanma odası ,depo ve tüm alanlar paspaslanır.

 

Ameliyathane Sonrası Temizlik

-Ameliyat bitiminde kirli kompresler hemşire ve temizlik elemanı tarafından tek tek kontrol edilerek torbalara doldurulur.Torba üzerine açıklayıcı etiket yapıştırılır.Çamaşırlar kirli arabasına götürülür.

-Tıbbi atık poşetleri toplanır.Ağızları sıkıca bağlanıp atık toplama prosedürüne göre ameliyathaneden çıkarılır.Mutlaka üzerine etşket yapıştırılır.

-Kesici ve delici malzemeler hemşire tarafından prosedürüne uygun olarak sharp box lara atılır.

-Aspiratör kavanozları temizlik elemanları tarafından boşaltılıp dezenfektanla yıkanır.Ve mutlaka kurulanması sağlanır.

-Ameliyatta kullanılan tüm cihaz ve bağlntılar hemşire ve teknisyen tarafından silinerek temizlenir.

-Ameliyat masası kirlenmişse mutlaka dezenfektanla silinip yeni örtü serilmelidir.

-Salonda bulunan her türlü malzeme ve cihaz ameliyatta kullanılmasada  temizlenir.

-Tezgah üzeri düzenlenerek silinir.Önceki ameliyattan kalan malzemeler yerlerine yerleştirilir.Salonun düzeni sağlanır.

-Tüm ameliyat salonu yeni hazırlamış dezenfektanla ve temiz paspasla ıslak paspas yöntemi ile temizlik elemanı tarafından silinir. Temizlik temiz alandan kirli alana doğru yapılır.Kirlilik durumuna göre paspaslama bir kaç kez  yapılabilir.

-Port küvet ve serum askıları ,ameliyat masası ve duvarlarda kirlenme olup olmadığı kontrol edilir.Gerekli ise silinir.

-Salonda gaz,batın kompres ve cerrahi alet kalıp kalmadığı kontrol edilir,eksik malzemeler  tespit edilir. Ve tamamlanarak yeni vaka için hazır hale getirilir.

-Çöp torbaları giydirilip ameliyat masa örtüsü serildikten sonra sprey dezenfektanla ameliyat masası ,pendan kollar,koter,aspiratör cihazı mile tüm araba ve tezgahlar spreylenir.

-Kullanılan dezenfektanın etkileme süresine göre beklenir.

 

HAFTALIK SÜRESİ

-Salonların haftalık süresi ameliyat yoğunluğuna ve ekip durumuna göre belirlenir.Belirlenen tarih ve zamanında yapılması sağlanır.Yapılamaz ise uygun bir zaman planlanarak organizeedilir.

-Tüm ameliyat salonu ve ameliyathene genelinin duvarları dezenfektanla temizlenir.Duvarlardaki sökülebilen havalandırma egzos çıkışları çıkarılıp yıkanır.Sökülemeyenler mutlaka silinir.

-Ameliyat masası sökülüp tüm parçaları ve eklemleri silinir Kolluk,bacaklık,simit,kemer ve ilave parçaları .e pozisyon jelleri tek tek silinir.

-Aspiratör kavanozları yıkama odasına verilir.Cihaz komple silinir.

-Koter cihazı ve tüm kabloları silinir.,-Pendant kolları ve ameliyat lambası tavandan itibaren dezenfektanla silinerek temizlenir.

-Salondaki tezgahlar boşaltılıp içleri temizlenir.

-Sütur rafları silinerek eksikleri tamalanır.

-Tüm salon zemini paspaslanır.

-Tüm tekerlekli taşıyıcılar ,askılar ve port küvetler silinir.Dezengektanla silinir.

--Tüm koridor zemini  ve duvarı ,depo ve malzeme dolapları silinerek temizlenir.

-Salon dışında bulundurulan endovizyon sistemleri,skopi cihazı ,mikroskop,fako,laser gibi cihazlar hemşire ve teknisyen tarafında silinerk temizlenir.

 

ENFEKTE VAKA SONRASI TEMİZLİK

-Enfekte vaka alınan salona temizlik ve dezenfeksiyon için iki vaka arası daha uzun süre ayrılır.

-Çamaşır ve çöp torbaları üzerine açıklayıcı etşket dışında enfekte yazısı yazılır ve service master tarafından hemen alınarak uzaklaştırılması sağlanır.

-Vaka arası temizlik haftalık temizlik şeklinde detaylı yapılır.

-Sprey dezenfektanla tüm zemin ,yüzey ve tüm ameliyat salonu spreylenir.E nfekte  vakanın bulaşıcılığına göre dezenfeksiyon ve spreyleme işlemi birkaç kez tekrar edilir.

-Anestezi devreleri,koter kordonları  gibi dökülüp yıkanabilir sistemler ayrılıp yıkanır.

-TEMİZLİK KURALLARI

-Temizlik sırasında mutlaka el yıkama ve eldiven giyinme kurallarına uyulur.

-Ameliyathane asla süpürülmez,ıslak paspas yapılır.

-Paspas temizden kirliye doğru yapılır.

-Kirlilik oranına göre bir kaç kez tekrarlanır.

-Her salon temizliğinde dezenfektan solüsyonlar yenilenir ve paspas değiştirilir.

-Enfekte vaka temizliğinde koruyucu amaçlı gömlek .rutin temizlikte de mutlaka maske takılır.

-Dezenfektanı sulandırmak için dozaş pompası kullanılır.

-Kullanılan dezenfektanın etki süresinin bilinmesi gerekir.

-Sulandırılmış dezenfektan ise en kısa sürede kullanılır.

El Yıkama Protokolü

Amaç:Kontamine olmuş (eşya yada enfekte hadtalardan)ellerdeki mikroorganizmaları temizleyerek diğer hastalara iletilmesini sağlamak

Temel İlkeler:1.Bu protokol;ellerin kirlendiği durumlarda temizleme amaçlı normal el yıkama ile ,hastaya uygulanan hijyenik el yıkamanın tanımlanmasını ve uygulanmasını kapsar.

2.El yıkama,hastaya bakım veren sağlık personeli ve hasta yakınlarının sorumluluğundadır.

3.El yıkama işlemine başlamadan önce ellerdeki tüm takılar çıkarılır.

4.Ellerdeki kesik ve sıyrıklar su geçirmez pansumanla kapatılır.

5.Tırnaklar kısa kesili olmalıdır.

6.İşlem en az 10 saniye sürmelidir.

7.Sıvı sabun konulan kaplar kapalı ve küçük olur.kalıp sabun kullanılıyorsa ,köpürtüldükten sonra sabun üzerindeki köpük su ile akıtılır.

8.Kalıp sabunlar kuru kalmasını sağlayacak düzenekte bulunur.

9.Normal el yıkamada sabun  yeterlidir.

10.Aşağıdaki durumlarda hijyenik el yıkama uygulanmalıdır:

-İmmün yetmezlik ve yeni doğanlarla temastan önce ve sonra

-Her türlü yara ile tamastan önce ve sonra

-İzolasyon odalarına girip çıkarken

-Nötropenik hastalara bakım vermeden önce

-Kan,idrar,gaita,balgam gibi atıklarla temastan önce ve sonra

-Y.B.Ü de bir hastadan diğerine geçerken

-Enfekte olduğu bilinen veya enfeksiyon gelişmesi beklenen hastalarla temastan önce ve sonra

-Tüm invaziv  işlemlerden önce ve sonra(Üriner sonda uygulanması,trakeostomi bakımı,IM,IV,SC ilaç uygulamaları,kan alma vb.)

11.Çevreyi ve giysileri kirletmemek için el yıkama sırasında su sıçratmaktan kaçınılır.

12.Kurutucu olrak kullanılan elektrikli makineler bakterilerle yüklenmiş havanın dolaşmasını sağladığından önerilmez.

13.Toplu yerlerdeki havlular kros kontaminasyon riskini arttırdığı için önerilmez.

14.Kağıt havlu ile kurulama işlemi yapılmaldır.

15.Ellerdeki çatlak ve dermatit oluşumunu engellemek için ellerinkremlenerek yağ oranının korunması gerekir.

1.Normal el yıkama yapılan durumlar

.-İşe başlarken

 -Klinikten ayrılırken

 -Yiyeceklere dokunmadan önce

 -Eldiven giymeden önce ve sonra

 -Bir hastadan diğerine bakıomj vermeye geçerken

 -Tuvaleti kullanmadan önce ve sonra

 -Sürgü –Ördek verilip alındaktan sonra

1.Normal el yıkama işlemi 10 saniye süre ile yıkanması yeterlidir.

2.Hijyenik El Yıkama:

-Musluk kağıt havlu ile açılır.Suyun akış hızı ayarlanır.

-Önce eller duru su ile ıslatılır.

-Avuç içine 3-5 ml sıvı sabun-antiseptik alınır.

-Akarsu altında ,avuçlar birbirine değecek şekilde

-Sağ avuç ,sol el sırtının üzerinde ,sol avuç sağ el sırtının üzerinde

-Parmaklar birbirine geçmiş olarak avuçlar birbirine değecek şekilde

-Parmaklar birbirine bitişik  olacak  şekilde parmak sırtları diğer elin avuç içinde

-Sağ başparmağın sol avuç içinde rotasyonal hareketlerle ovalanması,sol baş parmağın  sağ  avuç içinde rotasyonal hareketlerle ovalanması

-Sağ elin parmak uçları sol avuş içinde rotasyonal hareketlerle ,sol elin parmak uçları sağ avuç içinde  rotasyonal hareketlerle ovalanması şeklinde beşer kez ileri ve geri hareket ettirilmelidir.

3.Eller iyice durulanmalıdır.

4.İşlemden sonra musluk ,eller temas etmeden (mümkünse dirsek yada kağıt havlu kullanarak)kapatılır.

5.Eller kağıt havlu ile kurulanır.

 

          Eldiven Kullanımı

Kan ve vücut sıvıları,deride açık yara ve kontamine malzeme ile temasta ,

-İnvaziv işlemlerden önce,

-Her türlü yara ile temastan önce

-Mikroorganizma bulaşma olasılığı yüksek olan aletlerle temastan önce

-İnfekte veya infeksiyon gelişmesi beklenen hastalarda,

-Yüksek konsantrasyonda mikroorganzima içeren materyalle temastan önce ve sonra

-Bir hastadan diğerine bakım vermeye geçerken eldiven  değiştirilir.

-Eldiven dikkatlice çıkarılıp eller yıkanır.

-Temiz-non steril eldiven yeterlidir.

-Eldiven sızdırmaz bir bariyer değildir,çıkarıldıktan sonra eller yıkanır,

-Doğrudan hasta bakımında eldiven kullanılabilir.(Temiz yatağa temiz çarşaf sererken eldiven giymeye gerek yoktur)

-Sorumsuz eldiven kullanımı enfeksiyonu yayar.

8.Maske-Gözlük

-Kan/vücut sıvılarının sıçrama olasılığı halinde kullanılır.

 

         Aletlerin Dezenfeksiyonu

 

 

Derece:Hastaya özel olmalıdır.

İlaç kadehleri:Tek hasta için kullanılacaksa  %70 lik alkolle silinip kuru saklanmalıdır.

                      Ortak kullanılan ilaç kadehleri kullanıldıktan sonra deterjanla yıkanmalı,durulanmalı ve kuru saklanmalıdır.

                       Ayrıca haftada birde yıkanıp,durulanıp,kuru saklanmlalıdır.

Aspirasyon Cihazı:Her kullanımdan sonra haznesi boşaltışır.Alet dezenfektanı ile ;bağlantı yerleri,cam kısımları dezenfekte edilir,silinir,kuru saklanır.Aspiratör uç sondaları her hastadan sonra değiştirilir.Disposible olmalıdır.

O2 Manometresi:Sürekli kullanımda haftada 2 defa dezenfekte edilmelidir.

                           Alet dezenfektanı ile silinmelidir.

               Kullnaılmadığı sürece kuru tutulmalıdır.

                           24 saatte bir steril distile su değiştirilmelidir.

               Bir hastadan diğerine geçerken nemlendiricideki steril distile su yenilenmelidir.

Cerrahi Kaplar:Otoklavde sterilize edilmelidir.

Pansuman arabaları:Günün sonunda deterjanla silinip(alet dezenfektanı)kağıt havlu ile silinmelidir.

                                   Pansuman aralarında %70 lik alkolle silinmesi uygundur.

Nemlendiriciler/nebulizatörler:Disposible olması tercih edilmelidir.

                                               8-24 saatte bir temizlenmelidir.

                        Temizlendikten sonra otoklavda steril edilmelidir.

                         Tankın için steril su ile doldurulmalıdır.

                                     Kullnanılmadığı sürece rezervuarı kuru tutulmalıdır.

 

ATIKLAR

 

HASTANE ATIĞI:

Teşhis, tedavi, immünizasyon yada biyolojik testle üretim sonucu açığa çıkan katı atıklardır.

Hastane atığı sadece hastanelerde olmaz

 

üHastanelerden

üTıp,diş ve veteriner hekimliği veren araştırma yapan kurumlar

üDeney hayvanlarının kullanıldığı laboratuvarlardan

üSağlık ocaklarından, poliklinik ve revirlerden

üDiyaliz, aspiratör gibi aletlerin kullanıldığı kliniklerden

üEczane ve ilaç depoları

 

Bailıca 4 tip atık vardır:

1.                     Kimyasal atık

2.       Radyoaktif atık

3.       Evsel nitelikte atık

4.       İnfekte atık

 

1 KİMYASAL ATIK:

Civa aseton,boyalar anestezi gazları gibi mad.Özel kutularda sevki sağlanmalıdır

 

2 RADYOAKTİF ATIK:

 Bu atıkların çoğu tümör ışnlanması süresince yada tnı çalışmaları sırasında açığa çıkar.Örn. troid kanserinde kullanılan I 123, ı131, talyum 201 gibi

 

3 EVSEL NİTELİKLİ ATIK:

 Günlük faaliyetler sonucu ortaya çıkan ancak infekte olmamış atıkları içerir.

üİdare binaları

üHasta, doktor, hemşire odaları

üYemekhaneler

üHasta bakım üniteleri

Cam, plastik atıklarda evsel nitelikte atıklar a grubuna girer,Geri dönüşüm ile kazanılan ürünler olduğu için ayrılmalıdır.

Kagıt ve diğer büro atıkları mavi poşete, cam olan myi şişeleri gibi atıklar siyah poşete atılmalıdır.

 

4  İNFEKTE ATIK:

Kan ve vücut sıvısı ile temas etmiş ve hastalık taşıma potansiyeline sahip olan her türlü atık atık maddeyi içerir.Genel olarak tibbi atıkların %10-25’ini oluşturur.İnfekte atık tanımına uyan başlıca atıklar:

üBulaşıcı hastalığı olan hstaların odalarından çıkan atıklar, izolsyon atıkları, sargılar,bandajlar,vb.

üLaboratuvar atukları

üSondalar, idrar ve dışkı toplama kapları

 

Bu gruba giren infekte atıklar 150 mikron kalınlığında delinmeye dirençli uluslararası klinik atıklar amblemi olan kırmızı poşetlere atılmalıdır.

İnfekte atık grubuna giren kesici ve delici özelliği olan tüm materyeller, enjektörler,, bistüriler delinmeye dayanıklı sharp-box denilen ve üzerinde ul.kli.at. amblemi olan kutularda toplanmalıdır. Bu kutuların tam dolmadan (2/3 si ) toplanmalıdır.

 

ATIKLARDA YARALANMA VE İNFEKSİYON RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN

üİnfekte atık torbaları elle taşınmamalı,tekerlekli, paslanmaz çelikten yapılmış sadece bu için kullanılan araçlar ile yapılmalı

üTaşıma araçları her boşaltmada dezenfekte edilmeli

üİnfekte atık ve evsel atık aynı aracata taşınmamalı

üÇöpler sıkıştırılmaya çalışılmamalıdır

 

TAŞINMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

üAtik kutuların delinmeden ve parçalanmadan konulması

üYırtılmış zarar görmüş poşetlerin yenisinin içine konulması

üNakil esnasındada poşetlerin sıkıştırılmaması

 

  DEPOLANMASI

üEvsel ve infekte atık bölmeleri ayrı olmalı, karıiüştırılmamalıdır.

üGeçici depo alnlarında bakteri tutucu filtreler olmalıdır

üEn az 2 günlük atığı alabilecek kapasitede olmalıdır

üDepo sıcaklığı 2 7 C olmalıdır

üKapılar dışarı doğru açılmalı, üzerinde ul kli. Atıklar amblemi olmalıdır.

üTıbbi atıkların olduğu bölme kanalizasyona bağlı olmamalıdır

üHaftada en az 1 defa, atık döküldüğünde derhal dezenfeksiyonu yapılmalıdır.

 

 

 

 

 

 
  Bugün 1 ziyaretçikişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=